top of page

Verkning enligt SANHCP

Vad är SANHCP?

SANHCP är en metod som innebär att hästen ska få ha sin naturliga hovform. Metoden grundar sig i AANHCP, som syftar till att verka hoven enligt hur vildhästar använder och sliter på sina hovar, men har med tiden utvecklats och uppdaterats efter den senaste forskningen och beprövad erfarenhet. Metoden är inte en låst mall utan strävar alltid efter utveckling till hästens fördel. Detta genom att bland annat vara öppen och lyhörd för andra metoder och se vad de kan lära oss.  

Vad är målet?

Målet med metoden är att hästen ska ha en mikrocirkulation som fungerar till 100%. Resultatet av denna mikrocirkulation är att hoven blir vältränad till följd av att den växer och fungerar optimalt. 

Vi måste dock ha i åtanke att det är mycket mer än själva verkningsmetoden som påverkar målet.

Vad påverkar målet?

  • foder

  • mediciner

  • matspjälkningssystemets skick

  • stress

  • rörelse

  • underlaget som hoven utsätts för 

  • väder

  • hästens välmående i övrigt

 

Vad har vi för synsätt på arbetet med hoven?

Som hovformsspecialist enligt denna metod arbetar vi med hela hästen tillsammans med ägaren som ett team. Jag verkar och delar med mig av min kunskap för att nå en hållbar och välmående hov och häst medans du som ägare har med de redskapen möjlighet att jobba vidare och hjälpa din häst i rätt riktning. 

Finns det forskning?

Mycket intressant forskning finns samlat på sanhcp.se.

Hur ofta?

En hov som inte är i balans kan behöva verkas oftare. När hoven är i balans brukar det räcka med en intervall på 6 v. Viktigt att ha i åtanke att även foder, rörelse och väderomslag påverkar hoven och dess tillväxt. Detta innebär att man under vissa perioder kan behöva verka oftare för att hålla hoven i en bra form.

bottom of page